10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

Kliniczny Oddział Ginekologiczny

ul. Powstańców Warszawy 5
85-581 Bydgoszcz

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

ul. Świętokrzyska 28
88-100 Inowrocław